Menu Zamknij
 1. Strona internetowa https://wspieramregularnie.fdds.pl prowadzona jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie (adres: Walecznych 59, 03-926 Warszawa), identyfikującą się numerami NIP: 1130725676, REGON: 01204146100000, KRS: 0000204426.
 2. Strona internetowa umożliwia regularne wsparcie działań Fundacji, zwane dalej „Subskrypcją”.
 3. W celu uruchomienia Subskrypcji należy wybrać cel darowizny, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami strony.
 4. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 5. Decydując się na Subskrypcję użytkownik/czka strony internetowej wyraża zgodę na pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości zadeklarowanej darowizny.
 6. Rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla użytkownika/czki strony internetowej konta personalnego. Dane dostępowe do konta personalnego zostaną przesłane użytkownikowi/użytkowniczce za pomocą wiadomości email.
 7. Dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie https://wspieramregularnie.fdds.pl/moje-konto
 8. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej użytkownika/czki strony internetowej. Dane te przechowuje operator płatności.
 9. Operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego użytkownika/czki unikalnego identyfikatora za pomocą którego użytkownik/czka cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Fundacji.
 10. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Fundacja otrzyma pierwszą darowiznę, a użytkownik/czka – wiadomość e-mail potwierdzającą prawidłowe uruchomienie Subskrypcji.
 11. Kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni.
 12. Użytkownik/czka strony internetowej może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. Można to zrobić z poziomu konta personalnego lub poprzez kontakt z biurem Fundacji dzwoniąc na numer 22 389 52 72 lub wysyłając maila na przyjaciel@fdds.pl.